Bize E-Mail Gönderin    |    English  
BoruVadisi.Com
ARA
 
 
Şimdi Üye Olmak İçin Tıklayın!
 
 
ÜYE GİRİŞİ
 
GİRİŞ
Kalip Vadisi Menü
 
KATEGORİLER
 
» ÇELİK BORU ve EK PARÇALARI
 
» PLASTİK BORU ve EK PARÇALARI
 
» PASLANMAZ BORU ve EK PARÇALARI
 
» ÇELİK BORU MAKİNALARI
 
» PLASTİK BORU MAKİNALARI
 
» BORU TEDARİKÇİLERİ
 
» BORU TEKNOLOJİLERİ
 
» VANA,KELEPÇE,BAKIR,HAMMADDE
 
Kalıp Vadisi Menü
Kalip Vadisi Menü
» HABERLER « Geri Dön  
 
› HİJYENIK PROSES HATLARININ TESIS EDILMESI
 
HİJYENIK PROSES HATLARININ TESIS EDILMESI
HİJYENIK PROSES HATLARININ TESIS EDILMESI HİJYENIK PROSES HATLARININ TESIS EDILMESI


İdeal bir proses hattı, ürünün akışının
mümkün olan en pürüzsüz olacak şekilde
tasarlanmalıdır.Bu kriteri sağlamak için
kaynaklı birleştirme noktasının iç yapısı
(pürüzlülüğü) tüm sistem boyunca aynı devam
edecek şekilde olmalıdır.

Yazan: Steve Purnell
Çeviren: Selçuk SANCAK

Proses sistemlerinin temiz ve steril bir şekilde kullanılması
için, biokimya/ilaç endüstrindeki proses
borulamasının tasarım, imalat ve tesis edilmesinde
biokimya/ilaç endüstrisinde kabul görmüş uygulama
ve prosedürler geliştirilmiştir. Yapı malzemelerinin,
ürünün saflığını etkilenmemesi gerektiği
anlaşılmıştır. İdeal bir proses hattı, ürünün akışının
mümkün olan en pürüzsüz olacak şekilde tasarlanmalıdır.
Bu kriteri sağlamak için kaynaklı birleştirme
noktasının iç yapısı (pürüzlülüğü) tüm sistem
boyunca aynı devam edecek şekilde olmalıdır. "Böcek
kapanı" olarak adlandırılan muhtemel kontaminasyon
(kirlenme) alanlarını önlemek için sistemdeki
oyuklar, pürüzsüz olmalı, üzerinde hiçbir iz ve
yarık olmamalıdır. Bu böcek kapanları, malzemenin
zamanla içine yapışıp bozulacağı küçük boşluklardır.
Genel olarak kaynak bağlantılı bir sistemin
tasarlanması problemli alanların sayısını minimize
edecektir. Mekanik bağlantılar doğaları gereği
potansiyel böcek yuvaları oluştururlar ve mümkün
olan en az adette kullanılmalıdırlar.
Riskler: Eğer hat belli bir standartta tesis edilmemişse
uzun vadeli olmaz ve içinden geçen malzemeyi
bozmaya başlar. Paslanmaz çelikten bir proses hattının
tesis edilmesinde göz önüne alınması gereken
en önemli şey, tesisatın yapılması sırasında özellikle
kaynak işlemi neticesinde paslanmaz malzemenin
evsafının bozulmamasıdır.
Paslanmaz çelik, malzemenin kendisine paslanmaz
özelliğini veren krom ve nikeli içinde bulundurur.
Kaynak işlemi sırasında çelik oksijenden uygun şekilde
korunamazsa hızlı olarak bozulmaya tabi olur.
Ürün için bir diğer ciddi risk, kullanımdan önce tamamen
temizlenmemiş boru hatlarından kaynaklanır,
sistem içinde kalan herhangi bir kırıntı içinden
akan ürünü kirletecektir.

TEMİZ HATLARIN OLUŞTURULMASI

Temiz proses hatlarının oluşturulmasında göz önüne
alınacak noktalar şunlardır:
1- Boru ve fittinglerin seçimi
2- Boru imalat teknikleri
3- Kaynak işlemi ve teçhizatı
4- Kaynağın uygulanması ve kontrolü
5- Tesis aşamasından sonra boru hattının temizlenmesi.
Bu maddeler aşağıda ele alınmıştır.

1- Boru ve fittinglerin seçimi
Temiz bir proses hattının yapılabilmesi için imalat
sertifikası, kimyasal analiz ve bitmiş borunun kalitesini
garanti eden güvenilir bir tedarikçiden yüksek
kaliteli boru ve fittinglerin tercih edilmesi önemlidir.
Tesis edilecek boruların herhangi bir kirlenme riskinin
olmayacağı şekilde koruyucu ambalaj içinde
saklandığı bir toptancıdan tedarik edilmelidir. Boru
ve fitting seçilirken aşağıdakiler gözönüne alınmalıdır.

- Sülfür kontrolü
- Yüzey kusursuzluğu
- İmalatçı özellikleri
- Grup kontrolü
- İzlenebilirlik

Sülfür kontrolü: Paslanmaz çelik genelde sorun
olarak kabul edilmeyen eser miktarda sülfür içerir.
Halbuki pratikte sülfürün varlığı malzemenin kaynak
edilebilme özelliklerini ciddi olarak etkileyebilir. Sülfür
içeriğindeki yüzde 0.001 farklılık kaynak profilinde
belirgin değişimlere sebep olabilir; Maragoni
etkisi olarak adlandırılan olayın etkisiyle yüzey gerilim
sıcaklığı katsayısı olarak ifade edilen malzeme
içindeki ısı hareketi farklı sülfür içeriğine bağlı olarak
değişir.
Yüzey kusursuzluğu: Boruların ve fittinglerin pürüzsüz
iç yüzeylerinin olması ve özellikle kaynaklı borularda
kaynak bölgesi tesirindeki iç yüzeyin pürüzsüzlüğünün
tedarikçi tarafından garanti edilmesi önemlidir.
İmalatçı özellikleri: Borulamanın imal edilebileceği
pek çok şartname vardır fakat en önemlisi ASMEBPE
1997 yönetmeliğidir.Kalite garantili boruların
elde edilmesi için istatistiki proses kontrollü üretim
hattında boruların üretilmesi önemlidir.
Grup kontrolü: Tüm boru ve fittinglerin aynı malzeme
grubu içinden olmasını sağlamak için lot’lar halinde
sipariş edilmelidirler. Bu tüm malzemelerin aynı sülfür
içeriğine sahip olmasını sağlar ve kaynak kalitesindeki
herhangi bir problemi engeller.
İzlenebilirlik: Tüm boru ve fittingler esas menşeine
kadar izlenebilir olmalıdır. Bu özellik, imalat, tesis
etme veya bakım sırasında görülen herhangi bir
problemin hemen tanımlanması ve düzeltilmesi için
geriye doğru izlemeye imkan verir.
2- Boru imalat teknikleri
İmalat esnasında, boru içinin kirlenmesini ve malzemenin
evsafının bozulmasını azaltmak için tavsiye
edilen imalat tekniklerinin kullanılması önemlidir.
Boru hattı imalatının her aşaması, nihai proses hattında
problemler yaratabilecek potansiyele sahiptir.
Kullanılan ana imalat teknikleri kesme, puntalama
ve kaynaktır. Kesme. Tesis etmenin her aşamasında
boru boyları uygun boyda kesilir. Paslanmazlık
özelliğini korumak için kesme işlemi esnasında ısı
girişini kontrol etmek önemlidir; Bu işlem genelde
iyi şartlarda kesme bıçağına sahip bir orbital kesim
makinası gerektirir. Başka metodların kullanılması ve
tabiiki kör bıçaklı bir orbital kesme makinası, kesme
işlemi sırasında ısının ortaya çıkmasına ve kesilen
malzemenin evsafının bozulmasına yol açabilir. Kesim
sırasındaki aşırı ısınma,kesim bölgesi yakınında
boru yüzeyindeki oksit formasyonları ile teşhis edilebilir.
• Puntalama
Borular istenen boyda kesildikten sonra boru güzergahınınn
oluşturulması için borulara ve fittinglere
puntalanır. Malzemenin evsafının bozulmaması için
puntalama ve kaynak esnasında boru içindeki oksijen
500 ppm’den az olmalıdır. Punta küçük, temiz ve
malzeme cidarının içine nüfuz etmeyecek şekilde
olmalıdır. Kötü puntalar, koyu mavi veya siyah renktedirler
ya da kimi uç örneklerde olduğu gibi kabuksu
bir yüzey oluştururlar, bu da aynı zamanda nihai
kaynak kalitesini etkiler.
Kaynak İmalat işlemi sırasında en kritik ve karmaşık
operasyonlardan biri olarak kaynak işlemi malzeme
özelliklerini menfi yönde etkileyebilecek en büyük
etkendir.
3- Kaynak işlemi ve teçhizatı
Paslanmaz çelik boruların kaynağı için en uygun
yöntem Tungsten-Asal gaz (TIG) kaynağıdır. Bu
yöntem genelde Argon olan bir asal gaz ile atmosferden
korunmuş tükenmez bir tunsten elektrodun
kullanılmasıdır. Bu yöntemde kontrol fonksiyonu geliştirilmiş
ark vuruşlu bir ısı kaynağı kullanılrr. Kaynak
profilinde yüksek kalite elde edilmesi ve malzemenin
bozulmasını minimize etmek için istikrarlı
bir kaynak hızı kullanılmalıdır. Kaynak hızını kontrol
etmenin en etkili yolu bir otomatik orbital kaynak sistemi
kullanmaktır. Elle yapılan kaynak belirgin şekilde
otomatik kaynağa göre daha az istikrarlı ve daha
fazla okside olmuştur.
Şimdilerde ilaç endüstrisinde proses hatlarının tesisinde
tamamen kapalı kaynak kafaları ile beraber
orbital kaynak teçhizatlarının standart olarak kullanımı
gözlemlenmektedir. Tamamen kapalı kaynak
kafaları, kaynak işlemi başlamadan önce, genelde
argon ve benzeri bir asal gazla çevrelenmiş kaynak
alanının tüm dış yüzeyini muhafaza altına almaktadır.
Bu, temiz bir dış yüzey sağlar ve kaynak işlemi
sırasında birleştirme noktasından içeri hava yerine
asal gazın akmasını gerçekleştirir. Malzemenin
dış yüzeyini olduğu kadar iç yüzeyini de korumak
esastır.Kaynak işlemi sırasında paslanmaz çelik
oksijenden korunmazsa malzeme içindeki krom ve
karbon oksitlenir ve koklaşma olarak bilinen krom
karbid oluşturur. Bir kere krom oksitlendikten sonra
çelik paslanmama direncini kaybeder. Borunun içi
bir asal gazla doldurularak oksidasyon engellenebilir;
bu metoda geri (arka) tahliye adı verilir ve borunun
tümünün asal gazla doldurulmasını engellemek
amacıyla gazın uygulandığı alanı daraltan bazı
sistemler mevcuttur. Bu sistemler az miktarda gaz
kullanır ve oksijen seviyesinin uygun seviyeye indirilmesi
için geçen zamanı azaltır.
4- Kaynağın uygulaması ve kontrolü
Tüm kaynaklar yüksek standarlarda yapılmalı ve
her kaynak ilgili standarda göre test edilip sertifikalandırılmalıdır.
Orbital kaynak teçhizatı kullanılıyorsa
teçhizat ve kullanıcılar da sertifikalandırılmalıdır.
Onaylanmış bir kaynak prosedürü ilgili sertifikaları
eklenerek kullanılmalıdır. Modern kaynak teçhizatları
kaynak prosedürlerini saklama yeteneğine sahiptir
ve kullanıcısını parametreleri değiştirmekten alıkoymaktadır.
Kaynakçı tesiste işe başlamadan önce
test koçanları sunulmalı ve onaylatılmalıdır. Diğer
test koçanları kalitenin devamlılığını sağlamak amacıyla
sunulmalıdır. Tüm kaynaklar yapıldıkları tarih
ve yapan kişi ile beraber sistem diyagramında kayıtlı
olur. Eğer herhangi bir kaynakta problem çıkarsa ileride
bu kayıt faydalı olur.İdeal olanı her kaynak için
bir veri kaydının tutulmasıdır; modern kaynak teçhizatları
bu bilgiyi yazdırabilir veya saklayabilir ve her
veri kaydı; tarih, zaman, kaynak no, kaynak akımı,
ilerleme hızı ve ortalama ark voltajını içerir ve programlanan
parametrelerden sapmaları kaydeder. Borunun
iç cidarı uygun bir soygazla doldurulmalıdır
çünkü kaynak başlamadan önce oksijen seviyesi
500 ppm’in altında olmalıdır. Modern kaynak ekipmanları,
oksijen istenen minimum seviyeye ulaşmadan
kaynak işleminin başlamasını engelleyecek bir
oksijen analiz cihazına bağlanabilirler.
5- Tesisatın bitiminden sonra temizleme ve diğer işlemler
İmalattan dolayı sistemde kalıntılar kalacaktır ve
bunlar tahliye edilmelidir. Buna ilave olarak soğutma
esnasında yüzeyin kristal yapısı değişerek Krom
oksit tabakanın incelmesiyle sonuçlanacak şekilde
etkisizleştirilmelidir. Tesis edilme sonrası işlemler
için, kalıntılar suyla uzaklaştırılarak, yağlar ve organik
tortular deterjan sirküle edilerek tahliye edilir.
Daha sonra tüm deterjan kalıntısını yoketmek için
sistem suyla temizlenir. Vana gövdeleri,diyaframlar
ve kalıntıların birikebileceği tüm diğer alanlar kurulanır
ve organik tortuların kalmadığından emin olmak
için morötesi ve beyaz ışıkla teftiş edilir. Demir oksit
ve çeliğe yapışan tüm diğer kirleticilerin çözülmesi
için nitrik asit sirküle ettirilir. Bu muhtemelen demir
oksit kalıntılarının olduğu ve metalin nispeten daha
pürüzlü olduğu kaynak alanlarında özellikle önemlidir.
Eletrolizle parlatılmış biyolojik borularda kaynak
yüzeyinde krom oksit tabakanın zenginleştirilmesi
için sistemin etkisizleştirilmesi esastır. Çevre temizliği
ve güvenlik sebebiyle nitrik asidin kullanılamadığı
veya bulunmadığı yerlerde sitrik asit ve organik
kelatların karışımı gibi diğer kimyasallar kullanılabilir.
Sonunda sistem nitrik asit kalıntılarını temizlemek
için saf su ile temizlenir. Bitimde kaynak noktalarında
eğer istenirse demir oksit testleri yapılır ve onay
amacıyla bir sertifika düzenlenir. Demir oksit testleri
çok düşük seviyede demiri bile teşhis edebilecek
derecede aşırı hassas testlerdir.
Sonuç
Temiz bir proses hattını oluştururken birçok faktör
gözönüne alınmalıdır. Hattın uzun ömürlülüğünü
sağlamak için malzeme ve teçhizatların yüksek kalitede
olması mecburidir. İlk tasarım aşamasında ana
hat çizimleri, malzeme kalite belgeleri, kaynak veri
kayıtları ve uygun özelliklerde malzeme kullanıldığına
dair ilgili tüm dokümanlar ve tüm diğer faktörler
gözönüne alınmalıdır.

» DİĞER HABERLER « Tüm Haberleri Listele
 
» PAKPLAST 2013’te % 30 büyümeyi hedefliyor
» Tarihi imza atıldı...!
» İTHAL GAZA YERLİ BORU ŞARTI GELİYOR
» Dizayn Grup ile Benden Ustası Yok
» TAP Doğalgaz Boru Hattı projesi Atina’da imzlandı
» Durmuş CANDAN “İnsanlar eninde sonunda kaliteyi isteyecekler”
» Borusan Mannesmann’dan ABD’ye 150 milyon dolarlık yatırım
» 8.BORU FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
» GÜNEY AKIM’DA TÜRKİYE VE RUSYA İMZALARI ATTI.
» BORU HATTI DENİZ GEÇİŞLERİNDE PE BORU ARAŞTIRMASI
» PE HAKKINDA TEKNİK BİLGİ
» BoruVadisi.com RAPOR
» PLASTİK BORU SEKTÖRÜ UGETAM SEMİNERİNDE BULUŞTU
» PROSteel 2012 ÇELİK YAPI TASARIMI YARIŞMASI
» BORUSAN
» İŞTE..! TÜRKİYE’NİN YENI DOĞAL GAZ BORU HATTI
» DÜNYA ÇELİK ÜRETİCİLERİ LİSTESİNDE 5 TÜRK FİRMASI YER ALDI
» AÇIK DENİZ BORU HATTI DALGIÇ GÜVENLİĞİ KELEPÇESİ
» KÜRESEL BORU HATTI ARAŞTIRMA TOPLANTISI YAPILDI.
» FUAT TOSYALI’ YA BİR ÖDÜL DAHA
» YÜCEL BORU’DAN, 500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
» İSTANBUL BOĞAZI’NDAN GEÇEN EN UZUN BORULAR
» KKTC’ye Anamur Çayı’ndan boru ile su götürme projesi
» RUSYA İLE BELİRSİZLİK GÜNEY AKIM’I VURDU
» Türkiye, Demir-Çelik Boru Üretiminde Avrupa’yla Yarışıyor
» ERBOSAN ERCİYAS BORU İSO İKİNCİ 500 ’DE BİRİNCİ
» İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU - 2010
» DİZAYN “Yeni HI-TECH serisi ile değişim başladı!”
» ÖZBAL ÇELİK BORU HALKA AÇILDI.
» Advertorial, Candan Makine Yedek Parça San.veTic.Ltd.Şti.
» YENİDEN KURULAN DÜNYAYI TÜRK FİRMALARI ŞEKİLLENDİRMELİ
» ORBITAL OTOMATİK BORU KAYNAĞININ ESASLARI
» İHRACATTA DURMAK YOK
» Boru,Plastik Boru, Çelik Boru,Paslanmaz Boru,Boru Firmaları
» MEGABUILD FUARI’ NA BAKAN YAĞMURU
» EGE YILDIZ’DAN İKİ YENİ ÜRÜN
» PAKPLAST ’DAN TESİSAT USTALARINA TANITIM SEMİNERLERİ
» PVC BORU KALIPLARINDA
» Aqua -Therm Kiev’e Türkiye’den 34 Firma Katıldı…
Kalip Vadisi Menü
 
   
Copyright © 2015 Boru Vadisi - Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarımı & Yazılımı web tasarımı